Sve mogućnosti

Geotargeting

Kao nadopunu mogućnosti različitih vizuala možete ih pozicionirati na različitim lokacijama i time imati lokacijski relevantnu poruku npr. kao putokaz ili kao specifičnu ponudu koja se odnosi samo na određene poslovnice.