Sve mogućnosti

Istraživanje tržišta

Opis: istraživanje tržišta
Cilj: izabrati jedan od predefiniranih ponuđenih odgovora.
Moguće opcije: boje, riječi, DA/NE

Pokreni aplikaciju