Sve mogućnosti

Mirisne kampanje

Mogućnost ispuštanja mirisa na lokaciji omogućuje višeosjetilno iskustvo brenda. Mirisi se biraju u suradnji s klijentom ovisno o željenoj komunikaciji.