Sve mogućnosti

NFC

Mogućnost proširivanja komunikacije uz pomoć NFC tehnologije (Near-Field Communication). npr. mogućnost slanja korisnika na web stranicu proizvoda koji se komunicira na oglasnoj površini.