Sve mogućnosti

Trigger

Podrazumijeva sadržaj koji je plasiran ovisno o vanjskim čimbenicima. Vanjski čimbenici mogu biti bilo kakve informacije koje su nam dostupne putem API-a. Npr. vremenska prognoza, razina alergena u zraku, temperatura, spol...itd. Način pripreme komunikacije je da imamo generalnu komunikaciju koja se zatim ovisno o nastupanju određenih vanjskih čimbenika mijenja. Primjer je oglas za osvježavajući napitak koji ako temperatura prolazi 30 stupnjeva nudi prolaznicima kupon za popust.