Sve mogućnosti

Zvučne kampanje

Prilikom interaktivnih kampanja uveli smo mogućnost nadopune komunikacije korištenjem zvuka.