Povratak
Addiko kao moderna, jednostavna i digitalna banka želi svoje komunikacijske poruke plasirati putem istih takvih kanala. A Go2Digital je svakako i moderan i digitalan. Naše partnerstvo traje već godinama...
— Maja Čulig, Izvršna direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Addiko Grupe