Povratak
Marketinški kanal koji je istovremeno digitalan, a itekako fizički prisutan? Koji omogućuje masovni doseg diljem Hrvatske na velikim i malim površinama, a istovremeno i precizno ciljanje publike? Sve je to Go2Digital s kojim uspješno surađujemo od samih početaka. Iznimno smo zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili upravo uz njihovu podršku. Uz niz različitih mogućnosti i prilagodljivih formata koji se lako kombiniraju za ispunjavanje različitih ciljeva, Go2Digital digitalno vanjsko oglašavanje omogućuje da pravovremeno i relevantno komunicirate sa ciljanom publikom, a pri tome je samo kreativnost granica. Outdoor oglasi danas su neizostavan dio marketinškog miksa, dobro osmišljene outdoor poruke mogu imati veliki utjecaj na potencijalne potrošače i osnaživanje brenda. Dodatnu prednost vidimo u inovativnoj ponudi Go2Digital rješenja i atraktivnim lokacijama koje se dobro uklapaju u naše marketinške planove. Ova nova dimenzija oglašavanja uz fleksibilnost u kreativnom dijelu i u kombinaciji s kvalitetnom realizacijom na terenu Go2Digital čini moćnim alatom.
— Zvonimir Seki, Direktor marketinga Franck