Povratak
Vanjsko oglašavanje doživjelo je veliku prekretnicu pojavom Go2Digitala na hrvatskom tržištu. Statična, jednosmjerna komunikacija sa sporim „lead timeom“ doživjela je totalni preobražaj, a sve industrije koje žele imati dašak suvremenog ili digitalnog u svom imidžu dobile su još jedan kanal za komunikaciju. Fajlove mijenjamo, šaljemo u zadnji tren, G2D timu ništa nije teško. Kontinuirano razvijaju svoju mrežu, otvaraju nove pozicije, formate i engagement mehanizme. Partner su za svaku preporuku.
— Marija Jakeljić, Marketing director, Croatia Osiguranje