Povratak
MEGGLE više nije samo industrija mlijeka i mliječnih proizvoda, MEGGLE postaje savjetnik, prijatelj, proizvođač koji nudi europsku kvalitetu po prihvatljivoj cijeni. MEGGLE je prijatelj u kuhinji…njeguje gurmana u svakome od potrošača i s njima postaje Gourmeggleovac! Propitivali smo našu komunikaciju s potrošačima, pitali se kako drugačije i efikasnije komunicirati, koje komunikacijske kanale odabrati s limitiranim budžetom a da je doseg maksimalno postignut te da osigurava vidljivost („visibility“) i povećava svijest („awareness“); da je mediji atraktivan, upečatljiv i mjerljiv te – što je najvažnije – da osigurava postizanje željenog cilja…
— Marica Oroz, Head of Marketing SEE Region - MEGGLE Hrvatska d.o.o