Povratak
Iako smo si dobri i od prije, Go2Digital su sada konačno i u našem BTL segmentu. Puno očekujem od prenosivih displaya koji omogućuju gamifikaciju, interakciju, connectivity i komunikaciju među displayima udaljenih gradova, uz podršku in-house ekipe koja priprema custom dizajn i programska rješenja, a onda isporučuje i preciznu metriku koja prati aktivacije. A što se tiče od prije poznatih displaya, iskorištenost video formata za formacije u prostoru i dalje je skromna. I tu je naša šansa, jer mogućnosti za site-specific i 3D kreativna rješenja je bezbroj. Ono najnovije što sam vidjela od Go2Digital ekipe u tom segmentu, konstrukcije digitalnih displaya sa seamless kutnim spojevima, inspirira za buduće indoor i outdoor kampanje.
— Lara Stolnik, Direktorica event agencije Selotejp