Povratak na vijesti
dooh

Pole position za DOOH

DOOH se zahvaljujući digitalizaciji društva i novim trendovima potrošača uspješno pozicionirao na tržištu i bilježi najveći uzastopni rast u marketinškoj industriji, dok buduća predviđanja sugeriraju da će se takav trend zasigurno nastaviti.

OOH (Out of home) je grana marketinške industrije koja targetira potrošače na lokacijama („On the go“). To su najčešće javna mjesta poput parkova, trgova i šetnica, državnih cesta i autoputeva kao i lokacije vezane uz javne prijevoze poput okretišta, stajališta, kolodvora i aerodroma. S obzirom da OOH targetira potrošače izvan svojih domova, nikad nije zaostajao za konkurentnim medijima poput televizije i radija, već se savršeno uklapao u sami proces marketinškog ciklusa.

Dolaskom digitalnog doba i sve većom prilagodbom mlađe publike na nove trendove, posljednjih nekoliko godina, televizija kao i samo televizijsko oglašavanje bilježe značajan pad. Prema istraživanju Business Insidera, Amerikanci u dobi od 18-34 imaju veću tendenciju prema gledanju streaming sadržaja poput Netflixa i Amazon Primea, nego prema gledanju sadržaja tradicionalnog TV-a. Porast potražnje za streaming servisima kod mlađe publike predstavlja velike izazove ne samo za televizije, već i za oglašivače koji različitim kanalima pokušavaju doći do svoje ciljane publike. Istraživanja slična onom koje je napravio Business Insider jednoglasno potvrđuju tezu da tradicionalna televizija polako postaje stvar prošlosti. Također, uzmemo li za primjer radio, jasno se ističe njegova tendencija prema društvenim mrežama i podcastima te njegov prijelaz s audio na audiovizualan medija. Mlađe generacije postaju sve digitalnije i u potpunosti mijenjaju percepciju medija. Nastavno na tu činjenicu, nameće se sve više pitanja, od kojih je možda najglasnije - Kako kao oglašivač pristupiti potrošaču, odnosno kako biti viđen u digitalnoj šumi?

Odgovor se prema istraživanjima, krije u OOH tržištu, preciznije u DOOH segmentu. DOOH (Digital Out Of Home) novo je tržište koje ima sve karakteristike OOH tržišta, ali zbog brzih promjena i novih navika potrošača, DOOH kao medij preuzeo je digitalni oblik i ponudio nešto novo, kako za oglašivače tako i za potrošače.

Podjeli LinkedIn share Facebook share

Povezane vijesti