Povratak na vijesti
dooh

Priprema vizuala za maksimalnu efikasnost na digitalnom vanjskom oglašavanju

Uz lokaciju i vrijeme plasiranja oglasa kvalitetan vizual i jasna komunikacija ključ su svake efikasne kampanje. Digitalno vanjsko oglašavanje komunikacijski je kanal sa nekoliko specifičnih karakteristika koje je potrebno uzeti u obzir prilikom pripreme vizuala.

Kako se radi o masovnom mediju koji se konzumira u pokretu i prosječno vrijeme pogleda u reklamu je 3.5 sekunde potrebno je adekvatno prilagoditi način komunikacije. U nastavku vam donosimo nekoliko savjeta kako bi vaša poruka bila što uspješnije prenesena vašoj publici.

Neka vaš branding bude konstantno prisutan

Kako se radi o mediju koji se konzumira u pokretu ne možete znati u kojem trenutku ćete uloviti pažnju gledatelja te je radi toga bitno da je vaš branding konstantno prisutan kako bi gledatelj u bilo kojem trenutku mogao povezati komunikaciju s vama.

Go2Digital Addiko

Iskoristite puni format medija

Loša praksa je koristiti video u 16:9 formatu koji u tom slučaju zauzima samo trećinu ekrana. Pokušajte iskoristiti puni format medija adaptacijom video materijala. Ako video nije adekvatan za resize i prekadriranje pokušajte s animacijom ili fotografijom. Animacija neka bude suptilna i time komplementira prenošenju poruke.

Poruka neka bude kratka, jasna i vidljiva

Kratak copy u velikom fontu omogućuje jasnije i vidljivije prenošenje poruke korisniku. Sugestija je da tekst na vizualu ne prelazi 10 riječi. Izbjegavajte blokove teksta u sitnom fontu. Vizual mora biti čitak sa deset metara udaljenosti. Dobar kontrast i jarke boje pridonose vidljivosti s velike udaljenosti.

Go2Digital JuicyFruits

Testirajte svoj vizual

Kako bi testirali svoj vizual pogledajte ga na 4 sekunde u nekoliko navrata čime simulirate prolazak pored oglasne površine. Da li vam je komunikacija jasna? Ukoliko nije, velika je vjerojatnost da neće biti ni vašoj publici. Doradite svoj vizual da poruka bude jasna u bilo kojem trenutku pogleda u oglas.

Ako imate pitanja ili smatrate da vam naš stručni tim može pomoći s prilagodbom ili izradom kreative javite nam se.

Podjeli LinkedIn share Facebook share

Povezane vijesti